Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Tin(II) Chloride 2-hydrate (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 10025-69-1
Katalógové číslo: 131303,1611
H-vety: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 Podezření na genetické poškození. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 8/III
EC-no: 231-868-0
Molární hmotnost: 225,63 g/mol

 418,06 bez DPH  505,85 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  166,01

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  737,30
cena bez DPH  144,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  2.131,98

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  585,21
cena bez DPH  114,74
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  202,07
cena bez DPH  87,55
cena bez DPH  31,45
cena bez DPH  909,18
cena bez DPH  241,59
cena bez DPH  1.591,48
cena bez DPH  339,21
cena bez DPH  103,40
cena bez DPH  48,47
cena bez DPH  0,00