Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Tin(II) Chloride 2-hydrate (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 10025-69-1
Katalógové číslo: 131303,1609
H-vety: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 Podezření na genetické poškození. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 225.63 g/mol

 191,06 bez DPH  231,18 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  276,63

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  3.723,29
cena bez DPH  730,05

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  974,42
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  597,53
cena bez DPH  105,90
cena bez DPH  225,05
cena bez DPH  94,63
cena bez DPH  2.549,69
cena bez DPH  275,07
cena bez DPH  1.717,13
cena bez DPH  362,80
cena bez DPH  112,36
cena bez DPH  55,14
cena bez DPH  0,00