Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Tin(II) Chloride 2-hydrate (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 10025-69-1
Katalógové číslo: 131303,1609
H-vety: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 Podezření na genetické poškození. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 225.63 g/mol

 195,89 bez DPH  237,03 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  283,62

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  3.817,39
cena bez DPH  748,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  999,05

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  612,63
cena bez DPH  108,58
cena bez DPH  230,74
cena bez DPH  97,02
cena bez DPH  2.614,13
cena bez DPH  282,02
cena bez DPH  1.760,53
cena bez DPH  371,97
cena bez DPH  115,20
cena bez DPH  56,54