Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Tin(II) Chloride 2-hydrate (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (6 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 10025-69-1
Katalógové číslo: 131303,1609
H-vety: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 Podezření na genetické poškození. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 8/III
EC-no: 231-868-0
Molární hmotnost: 225,63 g/mol
Původní cena:
 784,75 bez DPH
Zľava:
 117,84 (15.02 %)

 666,91 bez DPH  806,96 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  189,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  2.430,36
cena bez DPH  476,56
cena bez DPH  130,79
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  528,60
cena bez DPH  97,47
cena bez DPH  221,77
cena bez DPH  93,25
cena bez DPH  2.505,37
cena bez DPH  270,28
cena bez DPH  1.687,29
cena bez DPH  356,48
cena bez DPH  110,38
cena bez DPH  54,17
cena bez DPH  0,00