Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Copper(II) Chloride 2-hydrate (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 10125-13-0
Katalógové číslo: 131264.1211,1kg
H-vety: H290 Může být korozivní pro kovy. H301 Toxický při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS09
Súhrnný vzorec: CuCl2 · 2H2O
Molárna hmotnosť: 170.48
Skladování: +20°C
EC-no: 231-210-2
Skupina obalov: III
UN-no: UN2802
ADR: true
ADR trieda: 8.0
P-kódy: P261, P273, P280, P301 + P310, P302 + P352, P305 + P351 + P338

 268,86 bez DPH  325,32 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  239,24
cena bez DPH  68,46
cena bez DPH  38,64
cena bez DPH  23,64
cena bez DPH  18,02