Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 60-80 deg C, GlenPure, analytical grade (1 x 2500 ml)

Výrobca: Glentham Life Sciences Ltd Glentham Life Sciences Ltd
Množstvo: 2500 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 101316-46-5
Katalógové číslo: GS1837,2500
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Skladování: +20°C

 83,50 bez DPH  101,03 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  108,69
cena bez DPH  50,01
cena bez DPH  42,75
cena bez DPH  37,16