Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

4-Methyl-2-Pentanone (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-10-1
Katalógové číslo: 131430,1611
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
ADR: 3/II
EC-no: 203-550-1
Molární hmotnost: 100,16 g/mol

 62,46 bez DPH  75,58 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  203,19
cena bez DPH  39,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  318,40
cena bez DPH  736,87
cena bez DPH  106,67
cena bez DPH  32,95
cena bez DPH  182,16
cena bez DPH  66,16
cena bez DPH  42,92
cena bez DPH  81,48
cena bez DPH  106,13
cena bez DPH  28,98
cena bez DPH  35,00

cena bez DPH  20,43
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00