Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

4-Methyl-2-Pentanone (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 108-10-1
Katalógové číslo: 131430,1611
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
ADR: 3/II
EC-no: 203-550-1
Molární hmotnost: 100,16 g/mol
Původní cena:
 387,02 bez DPH
Zľava:
 57,74 (14.92 %)

 329,28 bez DPH  398,43 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  210,68
cena bez DPH  41,36
cena bez DPH  759,77

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  329,28
cena bez DPH  64,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  210,68
cena bez DPH  41,36
cena bez DPH  64,50
cena bez DPH  759,77
cena bez DPH  109,98
cena bez DPH  33,98
cena bez DPH  187,82
cena bez DPH  68,21
cena bez DPH  44,25
cena bez DPH  84,01
cena bez DPH  109,44
cena bez DPH  29,88
cena bez DPH  36,09

cena bez DPH  21,07
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00