Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

4-Methyl-2-Pentanone (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 108-10-1
Katalógové číslo: 131430,1611
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
ADR: 3/II
EC-no: 203-550-1
Molární hmotnost: 100,16 g/mol
Původní cena:
 383,26 bez DPH
Zľava:
 57,65 (15.04 %)

 325,61 bez DPH  393,99 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  207,79
cena bez DPH  40,76
cena bez DPH  63,88
cena bez DPH  753,54
cena bez DPH  109,08
cena bez DPH  33,69
cena bez DPH  186,28
cena bez DPH  67,65
cena bez DPH  43,88
cena bez DPH  83,32
cena bez DPH  108,54
cena bez DPH  29,64
cena bez DPH  35,79

cena bez DPH  20,89
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00