Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

4-Methyl-2-Pentanone (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-10-1
Katalógové číslo: 131430,1611
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
ADR: 3/II
EC-no: 203-550-1
Molární hmotnost: 100,16 g/mol

 72,06 bez DPH  87,19 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  219,93
cena bez DPH  43,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  367,57
cena bez DPH  848,64
cena bez DPH  65,57
cena bez DPH  109,05
cena bez DPH  114,82
cena bez DPH  35,60
cena bez DPH  196,07
cena bez DPH  71,21
cena bez DPH  46,19
cena bez DPH  126,06
cena bez DPH  146,01
cena bez DPH  39,07
cena bez DPH  47,17

cena bez DPH  21,99
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00