Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

4-Methyl-2-Pentanone (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-10-1
Katalógové číslo: 131430,1611
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
Molární hmotnost: 100.16 g/mol

 90,55 bez DPH  109,56 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  461,78
cena bez DPH  1.209,74
cena bez DPH  51,24
cena bez DPH  27,57
cena bez DPH  64,96
cena bez DPH  108,03
cena bez DPH  113,74
cena bez DPH  35,27
cena bez DPH  194,24
cena bez DPH  70,54
cena bez DPH  45,76
cena bez DPH  94,01
cena bez DPH  108,83
cena bez DPH  32,11
cena bez DPH  38,70

cena bez DPH  21,79
cena bez DPH  0,00