Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Toluene, 99.5% for synthesis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-88-3
Katalógové číslo: 161745,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
Molární hmotnost: 92.14 g/mol

 94,07 bez DPH  113,83 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  738,89
cena bez DPH  217,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  556,39
cena bez DPH  109,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  484,17
cena bez DPH  142,39

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  592,97
cena bez DPH  174,44

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  566,88
cena bez DPH  166,74

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  319,95

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  437,36
cena bez DPH  128,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  304,83
cena bez DPH  59,79
cena bez DPH  629,08

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  709,71
cena bez DPH  208,73

cena bez DPH  8,24

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  238,05

cena bez DPH  63,25

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  219,89

cena bez DPH  38,83

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  416,65

cena bez DPH  110,72

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  321,98

cena bez DPH  56,99
cena bez DPH  47,55
cena bez DPH  35,44
cena bez DPH  25,75
cena bez DPH  30,93
cena bez DPH  74,78
cena bez DPH  67,41

cena bez DPH  150,22
cena bez DPH  132,68
cena bez DPH  58,57
cena bez DPH  24,11
cena bez DPH  134,73
cena bez DPH  60,76
cena bez DPH  52,99
cena bez DPH  116,33
cena bez DPH  53,40
cena bez DPH  45,76
cena bez DPH  26,60
cena bez DPH  43,44

cena bez DPH  30,22

cena bez DPH  16,40
cena bez DPH  78,88
cena bez DPH  35,03
cena bez DPH  19,07