Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Toluene, 99.5% for synthesis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 108-88-3
Katalógové číslo: 161745,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
Molární hmotnost: 92.14 g/mol

 97,65 bez DPH  118,16 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  766,98
cena bez DPH  225,56

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  577,54
cena bez DPH  113,26

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  502,57
cena bez DPH  147,80

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  615,50
cena bez DPH  181,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  332,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  453,98
cena bez DPH  133,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  316,40
cena bez DPH  62,05
cena bez DPH  652,99

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  736,69
cena bez DPH  216,66

cena bez DPH  8,55

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  247,10

cena bez DPH  65,64

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  228,25

cena bez DPH  40,31

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  432,49

cena bez DPH  114,93

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  334,21

cena bez DPH  59,16
cena bez DPH  49,35
cena bez DPH  36,79
cena bez DPH  26,74
cena bez DPH  32,11
cena bez DPH  77,62
cena bez DPH  69,98

cena bez DPH  155,93
cena bez DPH  137,72
cena bez DPH  60,79
cena bez DPH  25,02
cena bez DPH  139,84
cena bez DPH  63,07
cena bez DPH  55,00
cena bez DPH  120,75
cena bez DPH  55,42
cena bez DPH  47,50
cena bez DPH  27,60
cena bez DPH  45,09

cena bez DPH  31,37

cena bez DPH  17,03
cena bez DPH  81,88
cena bez DPH  36,36
cena bez DPH  19,79
cena bez DPH  33,16
cena bez DPH  90,07