Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Toluene, 99.5% for synthesis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-88-3
Katalógové číslo: 161745,1714
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
Molární hmotnost: 92.14 g/mol

 168,38 bez DPH  203,74 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  746,18
cena bez DPH  219,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  561,88
cena bez DPH  110,18

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  488,94
cena bez DPH  143,79

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  598,82
cena bez DPH  176,16

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  572,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  323,11
cena bez DPH  95,00

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  441,68
cena bez DPH  129,91

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  307,83
cena bez DPH  60,37
cena bez DPH  635,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  716,70
cena bez DPH  210,79

cena bez DPH  8,32

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  240,40

cena bez DPH  63,87

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  222,06

cena bez DPH  39,21

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  420,76

cena bez DPH  111,81

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  325,15

cena bez DPH  57,55
cena bez DPH  48,01
cena bez DPH  35,79
cena bez DPH  26,01
cena bez DPH  31,24
cena bez DPH  75,51
cena bez DPH  68,07

cena bez DPH  151,71
cena bez DPH  133,98
cena bez DPH  59,15
cena bez DPH  24,35
cena bez DPH  136,06
cena bez DPH  61,36
cena bez DPH  53,51
cena bez DPH  117,48
cena bez DPH  53,92
cena bez DPH  46,21
cena bez DPH  26,86
cena bez DPH  43,87

cena bez DPH  30,53

cena bez DPH  16,57
cena bez DPH  79,65
cena bez DPH  35,38
cena bez DPH  19,25