Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Toluene (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 1000 ml)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1000 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-88-3
Katalógové číslo: 131745,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361FDI H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 3/II
EC-no: 203-625-9
Molární hmotnost: 92,14 g/mol

 48,01 bez DPH  58,09 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  471,47
cena bez DPH  92,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  535,45
cena bez DPH  157,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  411,14
cena bez DPH  80,63

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  387,94
cena bez DPH  114,10

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  410,01
cena bez DPH  120,60

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  394,00
cena bez DPH  115,87

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  235,51
cena bez DPH  69,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  206,14
cena bez DPH  40,44
cena bez DPH  427,06

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  341,67
cena bez DPH  100,49

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  244,72
cena bez DPH  447,99

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  528,14
cena bez DPH  155,36
cena bez DPH  31,59

cena bez DPH  21,72

cena bez DPH  12,93
cena bez DPH  60,45
cena bez DPH  25,15
cena bez DPH  15,03
cena bez DPH  30,32
cena bez DPH  18,21
cena bez DPH  28,46
cena bez DPH  28,46
cena bez DPH  60,93
cena bez DPH  33,92
cena bez DPH  116,46
cena bez DPH  60,93
cena bez DPH  29,94
cena bez DPH  113,98
cena bez DPH  60,93
cena bez DPH  33,92
cena bez DPH  35,17
cena bez DPH  60,93
cena bez DPH  29,94
cena bez DPH  60,77
cena bez DPH  34,20

cena bez DPH  39,46

cena bez DPH  20,17