Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Toluene (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-88-3
Katalógové číslo: 131745,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 3/II
Molární hmotnost: 92.14 g/mol

 59,37 bez DPH  71,84 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  110,22

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  712,05
cena bez DPH  209,43

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  544,15
cena bez DPH  106,72

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  460,81
cena bez DPH  135,54

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  588,90
cena bez DPH  173,24

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  562,98
cena bez DPH  165,59

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  317,75
cena bez DPH  93,43

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  434,36
cena bez DPH  127,76

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  302,73
cena bez DPH  624,76

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  704,83
cena bez DPH  207,30

cena bez DPH  8,18

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  236,41

cena bez DPH  62,81

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  218,38

cena bez DPH  38,57

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  413,79

cena bez DPH  109,96

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  319,76

cena bez DPH  56,60
cena bez DPH  47,21
cena bez DPH  35,20
cena bez DPH  25,58
cena bez DPH  30,72
cena bez DPH  74,26
cena bez DPH  66,95

cena bez DPH  149,20
cena bez DPH  131,76
cena bez DPH  58,17
cena bez DPH  23,94
cena bez DPH  133,80
cena bez DPH  60,34
cena bez DPH  52,63
cena bez DPH  115,54
cena bez DPH  53,02
cena bez DPH  45,45
cena bez DPH  26,41
cena bez DPH  43,14

cena bez DPH  30,02

cena bez DPH  16,30
cena bez DPH  78,34
cena bez DPH  34,79