Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Toluene (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 25 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 108-88-3
Katalógové číslo: 131745,0616
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
Molární hmotnost: 92.14 g/mol

 658,27 bez DPH  796,51 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  773,18
cena bez DPH  227,39

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  582,21
cena bez DPH  114,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  506,64
cena bez DPH  149,00

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  620,49
cena bez DPH  182,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  334,80
cena bez DPH  98,44

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  457,66
cena bez DPH  134,61

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  318,97
cena bez DPH  62,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  742,64
cena bez DPH  218,41

cena bez DPH  8,62

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  249,09

cena bez DPH  66,18

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  230,10

cena bez DPH  40,64

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  435,98

cena bez DPH  115,86

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  336,91

cena bez DPH  59,64
cena bez DPH  49,75
cena bez DPH  37,08
cena bez DPH  26,95
cena bez DPH  32,37
cena bez DPH  78,25
cena bez DPH  70,55

cena bez DPH  157,20
cena bez DPH  138,83
cena bez DPH  61,29
cena bez DPH  25,22
cena bez DPH  140,98
cena bez DPH  63,58
cena bez DPH  55,45
cena bez DPH  121,74
cena bez DPH  55,87
cena bez DPH  47,88
cena bez DPH  27,83
cena bez DPH  45,45

cena bez DPH  31,63

cena bez DPH  17,17
cena bez DPH  82,54
cena bez DPH  36,66
cena bez DPH  19,95
cena bez DPH  33,42
cena bez DPH  90,81