Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Toluene (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-88-3
Katalógové číslo: 131745,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 3/II
EC-no: 203-625-9
Molární hmotnost: 92,14 g/mol

 205,98 bez DPH  249,24 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  571,42
cena bez DPH  112,03

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  669,57
cena bez DPH  196,96

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  510,93
cena bez DPH  100,19

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  457,11
cena bez DPH  134,44

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  541,01
cena bez DPH  159,15

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  508,16
cena bez DPH  149,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  297,86
cena bez DPH  87,60

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  431,59
cena bez DPH  126,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  300,58
cena bez DPH  58,95
cena bez DPH  620,77

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  700,39
cena bez DPH  41,92
cena bez DPH  32,93
cena bez DPH  25,93
cena bez DPH  31,22
cena bez DPH  75,48
cena bez DPH  68,05

cena bez DPH  151,21
cena bez DPH  133,93
cena bez DPH  59,12
cena bez DPH  24,34
cena bez DPH  136,00
cena bez DPH  61,33
cena bez DPH  53,49
cena bez DPH  117,43
cena bez DPH  53,90
cena bez DPH  46,19
cena bez DPH  36,73

cena bez DPH  26,10

cena bez DPH  14,60
cena bez DPH  69,92
cena bez DPH  30,34
cena bez DPH  16,93
cena bez DPH  29,29
cena bez DPH  19,35
cena bez DPH  32,14
cena bez DPH  28,79
cena bez DPH  81,05
cena bez DPH  38,12
cena bez DPH  130,12
cena bez DPH  81,56