Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Toluene (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-88-3
Katalógové číslo: 131745,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
Molární hmotnost: 92.14 g/mol

 215,02 bez DPH  260,18 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  761,19
cena bez DPH  223,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  573,18
cena bez DPH  112,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  498,78
cena bez DPH  146,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  610,87
cena bez DPH  179,70

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  329,61
cena bez DPH  96,92

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  450,56
cena bez DPH  132,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  314,02
cena bez DPH  61,59
cena bez DPH  648,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  731,12

cena bez DPH  8,49

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  245,23

cena bez DPH  65,15

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  226,53

cena bez DPH  40,01

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  429,22

cena bez DPH  114,06

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  331,69

cena bez DPH  58,71
cena bez DPH  48,98
cena bez DPH  36,50
cena bez DPH  26,53
cena bez DPH  31,87
cena bez DPH  77,03
cena bez DPH  69,45

cena bez DPH  154,76
cena bez DPH  136,68
cena bez DPH  60,34
cena bez DPH  24,83
cena bez DPH  138,79
cena bez DPH  62,59
cena bez DPH  54,59
cena bez DPH  119,84
cena bez DPH  55,00
cena bez DPH  47,14
cena bez DPH  27,40
cena bez DPH  44,75

cena bez DPH  31,14

cena bez DPH  16,90
cena bez DPH  81,26
cena bez DPH  36,09
cena bez DPH  19,64
cena bez DPH  32,91
cena bez DPH  89,40