Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Toluene (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (4 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 108-88-3
Katalógové číslo: 131745,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 3/II
EC-no: 203-625-9
Molární hmotnost: 92,14 g/mol
Původní cena:
 812,26 bez DPH
Zľava:
 121,79 (14.99 %)

 690,47 bez DPH  835,47 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  660,08
cena bez DPH  194,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  503,69
cena bez DPH  98,77

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  450,63
cena bez DPH  132,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  533,34
cena bez DPH  156,89

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  500,95
cena bez DPH  147,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  293,64
cena bez DPH  86,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  425,47
cena bez DPH  125,14

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  296,31
cena bez DPH  58,12
cena bez DPH  611,98
cena bez DPH  203,07

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  214,40

cena bez DPH  58,79

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  196,14

cena bez DPH  36,03

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  377,29

cena bez DPH  102,85

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  288,49

cena bez DPH  53,03
cena bez DPH  41,32
cena bez DPH  32,45
cena bez DPH  25,56
cena bez DPH  30,79
cena bez DPH  74,41
cena bez DPH  67,08

cena bez DPH  149,06
cena bez DPH  132,03
cena bez DPH  58,29
cena bez DPH  23,99
cena bez DPH  134,07
cena bez DPH  60,46
cena bez DPH  52,74
cena bez DPH  115,77
cena bez DPH  53,13
cena bez DPH  45,54
cena bez DPH  36,21

cena bez DPH  25,73

cena bez DPH  14,39
cena bez DPH  68,93
cena bez DPH  29,91
cena bez DPH  16,69
cena bez DPH  31,69
cena bez DPH  79,90