Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Toluene (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (4 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet kusov v balení: 4
CAS/ID No.: 108-88-3
Katalógové číslo: 131745,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
Molární hmotnost: 92.14 g/mol
Původní cena:
 864,46 bez DPH
Zľava:
 129,64 (15 %)

 734,82 bez DPH  889,13 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  765,04
cena bez DPH  224,99

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  576,07
cena bez DPH  112,97

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  501,30
cena bez DPH  147,43

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  613,95
cena bez DPH  180,60

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  331,27
cena bez DPH  97,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  452,84
cena bez DPH  133,19

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  315,61
cena bez DPH  61,89
cena bez DPH  651,34
cena bez DPH  216,12

cena bez DPH  8,53

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  246,47

cena bez DPH  65,48

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  227,67

cena bez DPH  40,21

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  431,40

cena bez DPH  114,64

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  333,36

cena bez DPH  59,01
cena bez DPH  49,22
cena bez DPH  36,69
cena bez DPH  26,67
cena bez DPH  32,02
cena bez DPH  77,42
cena bez DPH  69,80

cena bez DPH  155,55
cena bez DPH  137,37
cena bez DPH  60,64
cena bez DPH  24,96
cena bez DPH  139,50
cena bez DPH  62,91
cena bez DPH  54,87
cena bez DPH  120,45
cena bez DPH  55,28
cena bez DPH  47,38
cena bez DPH  27,54
cena bez DPH  44,98

cena bez DPH  31,30

cena bez DPH  16,99
cena bez DPH  81,67
cena bez DPH  36,27
cena bez DPH  19,74
cena bez DPH  33,07
cena bez DPH  89,85