Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Phenol crystalline for analysis, ACS (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-95-2
Katalógové číslo: 134852,1211
H-vety: H301 Toxický při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H331 Toxický při vdechování. H341 Podezření na genetické poškození. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS08
ADR: 6.1/II
EC-no: 203-632-7
Molární hmotnost: 94,11 g/mol

 120,08 bez DPH  145,30 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  532,91
cena bez DPH  104,53
cena bez DPH  262,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  470,59
cena bez DPH  92,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  617,58
cena bez DPH  121,19

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  241,86
cena bez DPH  47,43

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  591,91

cena bez DPH  116,16
cena bez DPH  145,69
cena bez DPH  30,87
cena bez DPH  111,26
cena bez DPH  110,77
cena bez DPH  121,68
cena bez DPH  78,04
cena bez DPH  36,26
cena bez DPH  152,29
cena bez DPH  152,29

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  466,27
cena bez DPH  91,40
cena bez DPH  258,42

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  388,07
cena bez DPH  76,08

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  612,49

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  239,31
cena bez DPH  46,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  473,72

cena bez DPH  92,87
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  109,17
cena bez DPH  36,39
cena bez DPH  91,04
cena bez DPH  36,39
cena bez DPH  91,04
cena bez DPH  29,11
cena bez DPH  65,36
cena bez DPH  117,66
cena bez DPH  62,07
cena bez DPH  33,48

cena bez DPH  57,30

cena bez DPH  30,58

cena bez DPH  18,92

cena bez DPH  0,00