Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Phenol crystalline for analysis, ACS (1 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-95-2
Katalógové číslo: 134852,1209
H-vety: H301 Toxický při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H331 Toxický při vdechování. H341 Podezření na genetické poškození. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS08
ADR: 6.1/II
EC-no: 203-632-7
Molární hmotnost: 94,11 g/mol

 47,00 bez DPH  56,87 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  528,11
cena bez DPH  103,59
cena bez DPH  260,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  466,35
cena bez DPH  91,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  612,02
cena bez DPH  120,10

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  239,68
cena bez DPH  47,00

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  586,57

cena bez DPH  115,12
cena bez DPH  144,38
cena bez DPH  30,60
cena bez DPH  110,26
cena bez DPH  109,77
cena bez DPH  120,59
cena bez DPH  77,34
cena bez DPH  35,93
cena bez DPH  150,92
cena bez DPH  150,92

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  466,35
cena bez DPH  91,45
cena bez DPH  260,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  528,11
cena bez DPH  103,59

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  612,02
cena bez DPH  120,10

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  239,68

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  586,57

cena bez DPH  115,12
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  108,18
cena bez DPH  36,06
cena bez DPH  90,22
cena bez DPH  36,06
cena bez DPH  90,22
cena bez DPH  28,84
cena bez DPH  64,78
cena bez DPH  116,60
cena bez DPH  61,50
cena bez DPH  33,18

cena bez DPH  56,78

cena bez DPH  30,30

cena bez DPH  18,74

cena bez DPH  0,00