Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Phenol crystalline (USP, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 5 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 108-95-2
Katalógové číslo: 144852,0914
H-vety: H301 Toxický při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H331 Toxický při vdechování. H341 Podezření na genetické poškození. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS08
ADR: 6.1/II
EC-no: 203-632-7
Molární hmotnost: 94,11 g/mol

 276,88 bez DPH  335,02 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  223,55
cena bez DPH  119,62
cena bez DPH  130,89

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  510,73
cena bez DPH  100,14

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  573,56
cena bez DPH  112,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  670,73
cena bez DPH  131,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  257,37
cena bez DPH  50,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  643,22
cena bez DPH  126,14
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  612,31
cena bez DPH  111,39

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  363,77
cena bez DPH  66,02

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  215,41
cena bez DPH  38,64

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  409,34

cena bez DPH  74,55

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  233,48

cena bez DPH  42,56

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  463,14
cena bez DPH  84,92
cena bez DPH  118,92
cena bez DPH  205,07
cena bez DPH  139,76
cena bez DPH  49,65
cena bez DPH  123,93
cena bez DPH  63,57
cena bez DPH  34,30

cena bez DPH  58,69

cena bez DPH  31,31

cena bez DPH  19,37

cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00