Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Pentan (Reag. USP, Ph. Eur.) zur Analyse (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalógové číslo: 122006,1611
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-692-4
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

 115,53 bez DPH  139,79 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  924,60
cena bez DPH  271,93

cena bez DPH  258,40

cena bez DPH  186,04
cena bez DPH  238,37
cena bez DPH  120,54

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.129,25
cena bez DPH  332,21

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  850,64

cena bez DPH  166,79

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.078,90
cena bez DPH  317,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  816,88

cena bez DPH  160,18

cena bez DPH  186,04

cena bez DPH  255,22
cena bez DPH  227,41
cena bez DPH  105,93
cena bez DPH  42,15
cena bez DPH  114,91
cena bez DPH  52,04
cena bez DPH  44,26
cena bez DPH  200,55
cena bez DPH  94,36
cena bez DPH  37,27
cena bez DPH  140,74
cena bez DPH  64,17
cena bez DPH  54,16
cena bez DPH  98,02
cena bez DPH  34,18
cena bez DPH  29,47
cena bez DPH  98,02
cena bez DPH  34,18
cena bez DPH  65,50
cena bez DPH  32,72

cena bez DPH  84,53

cena bez DPH  29,47
cena bez DPH  53,50
cena bez DPH  34,18
cena bez DPH  41,31
cena bez DPH  65,50
cena bez DPH  32,72
cena bez DPH  38,57
cena bez DPH  65,50
cena bez DPH  34,02
cena bez DPH  138,69