Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Pentan (Reag. USP, Ph. Eur.) zur Analyse (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalógové číslo: 122006,1611
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-692-4
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

 111,58 bez DPH  135,01 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.041,99
cena bez DPH  306,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  788,94

cena bez DPH  154,70

cena bez DPH  179,68

cena bez DPH  246,49
cena bez DPH  219,63
cena bez DPH  102,31
cena bez DPH  40,71
cena bez DPH  110,98
cena bez DPH  50,26
cena bez DPH  42,75
cena bez DPH  193,69
cena bez DPH  91,12
cena bez DPH  36,00
cena bez DPH  135,92
cena bez DPH  61,98
cena bez DPH  52,30
cena bez DPH  94,68
cena bez DPH  33,02
cena bez DPH  28,46
cena bez DPH  94,68
cena bez DPH  33,02
cena bez DPH  63,26
cena bez DPH  31,60

cena bez DPH  81,64

cena bez DPH  28,46
cena bez DPH  51,67
cena bez DPH  33,02
cena bez DPH  39,89
cena bez DPH  63,26
cena bez DPH  31,60
cena bez DPH  37,26
cena bez DPH  63,26
cena bez DPH  32,86
cena bez DPH  133,94
cena bez DPH  70,61
cena bez DPH  38,95
cena bez DPH  45,17
cena bez DPH  51,42
cena bez DPH  123,70
cena bez DPH  55,19
cena bez DPH  136,20
cena bez DPH  56,60
cena bez DPH  67,19
cena bez DPH  0,00