Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Pentan (Reag. USP, Ph. Eur.) zur Analyse (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalógové číslo: 122006,1612
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-692-4
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

 225,46 bez DPH  272,81 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.069,64
cena bez DPH  314,59

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  809,88

cena bez DPH  158,81

cena bez DPH  184,45

cena bez DPH  253,02
cena bez DPH  114,54
cena bez DPH  105,02
cena bez DPH  41,79
cena bez DPH  113,93
cena bez DPH  51,60
cena bez DPH  43,88
cena bez DPH  198,83
cena bez DPH  93,55
cena bez DPH  36,95
cena bez DPH  139,53
cena bez DPH  63,62
cena bez DPH  53,69
cena bez DPH  97,19
cena bez DPH  33,89
cena bez DPH  29,21
cena bez DPH  97,19
cena bez DPH  33,89
cena bez DPH  64,94
cena bez DPH  32,44

cena bez DPH  83,80

cena bez DPH  29,21
cena bez DPH  53,04
cena bez DPH  33,89
cena bez DPH  40,95
cena bez DPH  64,94
cena bez DPH  32,44
cena bez DPH  38,24
cena bez DPH  64,94
cena bez DPH  33,73
cena bez DPH  137,50
cena bez DPH  72,49
cena bez DPH  39,98
cena bez DPH  46,37
cena bez DPH  52,79
cena bez DPH  126,98
cena bez DPH  56,65
cena bez DPH  139,82
cena bez DPH  58,11
cena bez DPH  68,98
cena bez DPH  0,00