Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Pentane pure (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalógové číslo: 142006,1612
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 72.15 g/mol

 221,72 bez DPH  268,28 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.063,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.274,74
cena bez DPH  374,94
cena bez DPH  312,92

cena bez DPH  304,72
cena bez DPH  274,36
cena bez DPH  137,11

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.069,92

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  7.056,98
cena bez DPH  44,36
cena bez DPH  54,43
cena bez DPH  28,46
cena bez DPH  816,45

cena bez DPH  1.876,76
cena bez DPH  60,02
cena bez DPH  71,42
cena bez DPH  51,58
cena bez DPH  87,64
cena bez DPH  114,59
cena bez DPH  45,60
cena bez DPH  124,30
cena bez DPH  56,29
cena bez DPH  47,88
cena bez DPH  216,93
cena bez DPH  102,07
cena bez DPH  40,32
cena bez DPH  152,24
cena bez DPH  69,41
cena bez DPH  58,58
cena bez DPH  106,43
cena bez DPH  106,43

cena bez DPH  89,64

cena bez DPH  29,45
cena bez DPH  56,33
cena bez DPH  34,23
cena bez DPH  41,23
cena bez DPH  77,33
cena bez DPH  37,19
cena bez DPH  42,22
cena bez DPH  80,57
cena bez DPH  36,66
cena bez DPH  142,91
cena bez DPH  75,18
cena bez DPH  40,14
cena bez DPH  46,62
cena bez DPH  63,33
cena bez DPH  154,66
cena bez DPH  67,83