Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Pentane pure (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalógové číslo: 142006,0314
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 72.15 g/mol

 290,26 bez DPH  351,22 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.013,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.214,26
cena bez DPH  357,16
cena bez DPH  298,07

cena bez DPH  211,21
cena bez DPH  261,34
cena bez DPH  130,60

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.924,26

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  6.722,17
cena bez DPH  42,26
cena bez DPH  51,84
cena bez DPH  27,12
cena bez DPH  777,72

cena bez DPH  1.787,72
cena bez DPH  57,17
cena bez DPH  68,03
cena bez DPH  49,13
cena bez DPH  83,48
cena bez DPH  109,16
cena bez DPH  43,43
cena bez DPH  118,40
cena bez DPH  53,62
cena bez DPH  45,61
cena bez DPH  206,64
cena bez DPH  97,22
cena bez DPH  38,40
cena bez DPH  145,02
cena bez DPH  66,12
cena bez DPH  55,80
cena bez DPH  101,38
cena bez DPH  101,38

cena bez DPH  85,40

cena bez DPH  28,05
cena bez DPH  53,65
cena bez DPH  32,61
cena bez DPH  39,28
cena bez DPH  73,66
cena bez DPH  35,42
cena bez DPH  40,21
cena bez DPH  76,74
cena bez DPH  34,92
cena bez DPH  136,13
cena bez DPH  71,62
cena bez DPH  38,24
cena bez DPH  44,40
cena bez DPH  60,32
cena bez DPH  147,32
cena bez DPH  64,61