Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Pentane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalógové číslo: 122006,1612
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 72.15 g/mol

 271,58 bez DPH  328,61 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.053,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.261,85
cena bez DPH  371,15
cena bez DPH  309,75

cena bez DPH  219,48

cena bez DPH  301,64
cena bez DPH  135,72

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.038,87

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  6.985,61
cena bez DPH  43,92
cena bez DPH  53,88
cena bez DPH  28,17
cena bez DPH  808,20

cena bez DPH  1.857,78
cena bez DPH  59,41
cena bez DPH  70,70
cena bez DPH  51,06
cena bez DPH  86,75
cena bez DPH  113,43
cena bez DPH  45,13
cena bez DPH  123,04
cena bez DPH  55,73
cena bez DPH  47,40
cena bez DPH  214,74
cena bez DPH  101,03
cena bez DPH  39,91
cena bez DPH  150,69
cena bez DPH  68,71
cena bez DPH  57,98
cena bez DPH  105,36
cena bez DPH  105,36

cena bez DPH  88,74

cena bez DPH  29,15
cena bez DPH  55,76
cena bez DPH  33,88
cena bez DPH  40,82
cena bez DPH  76,55
cena bez DPH  36,81
cena bez DPH  41,79
cena bez DPH  79,75
cena bez DPH  36,29
cena bez DPH  141,47
cena bez DPH  74,42
cena bez DPH  39,74
cena bez DPH  46,15
cena bez DPH  62,69
cena bez DPH  153,10
cena bez DPH  67,15