Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Pentane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalógové číslo: 122006,1612
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-692-4
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

 209,86 bez DPH  253,93 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  995,77
cena bez DPH  292,85

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  765,17
cena bez DPH  150,03

cena bez DPH  174,15

cena bez DPH  81,10

cena bez DPH  242,48
cena bez DPH  108,17
cena bez DPH  1.303,15
cena bez DPH  476,14
cena bez DPH  91,60
cena bez DPH  31,52
cena bez DPH  394,94
cena bez DPH  27,17
cena bez DPH  459,37
cena bez DPH  91,60
cena bez DPH  31,52
cena bez DPH  61,31
cena bez DPH  30,10
cena bez DPH  295,02

cena bez DPH  77,88

cena bez DPH  27,17
cena bez DPH  49,23
cena bez DPH  31,52
cena bez DPH  38,04
cena bez DPH  61,31
cena bez DPH  30,10
cena bez DPH  35,55
cena bez DPH  61,31
cena bez DPH  31,90
cena bez DPH  127,75
cena bez DPH  67,39
cena bez DPH  37,13
cena bez DPH  43,09
cena bez DPH  49,87
cena bez DPH  119,59
cena bez DPH  53,40
cena bez DPH  128,38
cena bez DPH  53,45
cena bez DPH  63,36
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00