Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Pentane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalógové číslo: 122006,1612
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-692-4
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

€ 206,31 bez DPH € 249,64 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 978,97
cena bez DPH € 287,91

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 752,26
cena bez DPH € 147,50

cena bez DPH € 171,21

cena bez DPH € 79,74

cena bez DPH € 238,39
cena bez DPH € 106,35
cena bez DPH € 1.281,17
cena bez DPH € 585,14
cena bez DPH € 112,55
cena bez DPH € 38,74
cena bez DPH € 485,33
cena bez DPH € 33,37
cena bez DPH € 564,50
cena bez DPH € 112,55
cena bez DPH € 38,74
cena bez DPH € 75,33
cena bez DPH € 37,00
cena bez DPH € 362,56

cena bez DPH € 95,72

cena bez DPH € 33,37
cena bez DPH € 60,52
cena bez DPH € 38,74
cena bez DPH € 46,76
cena bez DPH € 75,33
cena bez DPH € 37,00
cena bez DPH € 43,69
cena bez DPH € 75,33
cena bez DPH € 39,20
cena bez DPH € 156,98
cena bez DPH € 82,80
cena bez DPH € 45,61
cena bez DPH € 52,96
cena bez DPH € 61,30
cena bez DPH € 146,94
cena bez DPH € 65,60
cena bez DPH € 157,76
cena bez DPH € 65,69
cena bez DPH € 77,84
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00