Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Pentane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis (1 x 25 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalógové číslo: 122006,0616
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-692-4
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

 1.297,21 bez DPH  1.569,63 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  991,23
cena bez DPH  291,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  761,69
cena bez DPH  149,35

cena bez DPH  173,36

cena bez DPH  80,73

cena bez DPH  241,38
cena bez DPH  208,90
cena bez DPH  107,69
cena bez DPH  473,97
cena bez DPH  91,18
cena bez DPH  31,38
cena bez DPH  393,14
cena bez DPH  27,05
cena bez DPH  457,27
cena bez DPH  91,18
cena bez DPH  31,38
cena bez DPH  61,02
cena bez DPH  29,97
cena bez DPH  293,68

cena bez DPH  77,53

cena bez DPH  27,05
cena bez DPH  49,01
cena bez DPH  31,38
cena bez DPH  37,87
cena bez DPH  61,02
cena bez DPH  29,97
cena bez DPH  35,39
cena bez DPH  61,02
cena bez DPH  31,75
cena bez DPH  127,17
cena bez DPH  67,08
cena bez DPH  36,96
cena bez DPH  42,89
cena bez DPH  49,64
cena bez DPH  119,04
cena bez DPH  53,15
cena bez DPH  127,79
cena bez DPH  53,21
cena bez DPH  63,07
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00