Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Diethylamine (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 109-89-7
Katalógové číslo: 131288.1611,1L
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS06
Súhrnný vzorec: C4H11N
Molárna hmotnosť: 73.14
Skladování: +20°C
EC-no: 203-716-3
Skupina obalov: II
UN-no: UN1154
ADR: true
ADR trieda: 3.0
ADR podtrieda 1: 8.0
P-kódy: P210, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310

 146,56 bez DPH  177,34 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  26,11
cena bez DPH  67,23
cena bez DPH  2.092,92