Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Diethylamine (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 25 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-89-7
Katalógové číslo: 131288,0616
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 3(8)/II
EC-no: 203-716-3
Molární hmotnost: 73,14 g/mol

 1.765,59 bez DPH  2.136,36 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  330,51
cena bez DPH  64,82
cena bez DPH  125,10

cena bez DPH  22,50
cena bez DPH  26,51
cena bez DPH  30,69