Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Hexane 95% for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalógové číslo: 133242,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 86.18 g/mol

 89,37 bez DPH  108,14 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  650,61
cena bez DPH  191,37

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  541,44
cena bez DPH  106,16

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.074,41

cena bez DPH  315,98

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  808,83

cena bez DPH  158,56

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  586,11
cena bez DPH  172,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  565,30
cena bez DPH  166,26

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  455,71

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  948,31
cena bez DPH  278,90

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  668,17
cena bez DPH  130,99
cena bez DPH  52,33
cena bez DPH  28,79
cena bez DPH  43,74
cena bez DPH  27,08
cena bez DPH  24,27

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  481,79

cena bez DPH  130,09

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  350,41

cena bez DPH  61,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  365,26

cena bez DPH  97,04

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  289,24

cena bez DPH  51,26

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  689,18

cena bez DPH  183,15

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  511,69

cena bez DPH  90,73

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  327,11

cena bez DPH  57,95
cena bez DPH  113,79
cena bez DPH  62,26
cena bez DPH  130,36
cena bez DPH  89,79
cena bez DPH  126,17
cena bez DPH  210,31
cena bez DPH  280,84
cena bez DPH  150,48
cena bez DPH  69,40
cena bez DPH  181,79
cena bez DPH  117,60
cena bez DPH  52,12
cena bez DPH  228,31
cena bez DPH  101,44