Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Hexane 95% for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalógové číslo: 133242,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 86.18 g/mol

 86,36 bez DPH  104,50 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  628,72
cena bez DPH  184,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  523,21
cena bez DPH  102,59

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.038,26

cena bez DPH  305,34

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  781,60

cena bez DPH  153,22

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  566,38
cena bez DPH  166,56

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  546,27
cena bez DPH  160,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  440,37

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  916,40
cena bez DPH  269,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  645,68
cena bez DPH  126,58
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  50,57
cena bez DPH  27,82
cena bez DPH  42,26
cena bez DPH  26,17
cena bez DPH  23,46

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  465,57

cena bez DPH  125,71

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  338,62

cena bez DPH  59,89

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  352,97

cena bez DPH  93,77

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  279,50

cena bez DPH  49,54

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  665,98

cena bez DPH  176,98

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  494,46

cena bez DPH  87,67

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  316,10

cena bez DPH  56,00
cena bez DPH  109,96
cena bez DPH  60,16
cena bez DPH  125,98
cena bez DPH  86,77
cena bez DPH  121,93
cena bez DPH  203,22
cena bez DPH  271,40
cena bez DPH  145,41