Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Hexane 95% for analysis, ACS (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalógové číslo: 133242,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 86.18 g/mol

 167,31 bez DPH  202,45 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  654,74
cena bez DPH  192,58

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  544,87
cena bez DPH  106,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.081,22

cena bez DPH  317,98

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  813,95

cena bez DPH  159,56

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  589,82
cena bez DPH  173,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  568,88

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  458,60
cena bez DPH  89,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  954,32
cena bez DPH  280,67

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  672,40
cena bez DPH  131,82
cena bez DPH  52,66
cena bez DPH  28,97
cena bez DPH  44,01
cena bez DPH  27,26
cena bez DPH  24,43

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  484,84

cena bez DPH  130,91

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  352,64

cena bez DPH  62,36

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  367,57

cena bez DPH  97,65

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  291,07

cena bez DPH  51,59

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  693,55

cena bez DPH  184,31

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  514,93

cena bez DPH  91,30

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  329,18

cena bez DPH  58,32
cena bez DPH  114,51
cena bez DPH  62,64
cena bez DPH  131,19
cena bez DPH  90,36
cena bez DPH  126,97
cena bez DPH  211,64
cena bez DPH  282,63
cena bez DPH  151,43
cena bez DPH  69,83
cena bez DPH  182,95
cena bez DPH  118,35
cena bez DPH  52,45
cena bez DPH  229,75
cena bez DPH  102,08