Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Hexane 95% for analysis, ACS (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalógové číslo: 133242,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 86.18 g/mol
Původní cena:
 525,21 bez DPH
Zľava:
 78,87 (15.02 %)

 446,34 bez DPH  540,07 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  637,24
cena bez DPH  187,44

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  530,31
cena bez DPH  103,98

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.052,34

cena bez DPH  309,49

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  792,21

cena bez DPH  155,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  574,07
cena bez DPH  168,82

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  553,68
cena bez DPH  162,84
cena bez DPH  87,54

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  928,83
cena bez DPH  273,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  654,43
cena bez DPH  128,30
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  51,26
cena bez DPH  28,19
cena bez DPH  42,83
cena bez DPH  26,53
cena bez DPH  23,78

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  471,88

cena bez DPH  127,41

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  343,21

cena bez DPH  60,70

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  357,75

cena bez DPH  95,04

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  283,30

cena bez DPH  50,21

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  675,02

cena bez DPH  179,39

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  501,17

cena bez DPH  88,86

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  320,39

cena bez DPH  56,76
cena bez DPH  111,45
cena bez DPH  60,98
cena bez DPH  127,69
cena bez DPH  87,94
cena bez DPH  123,58
cena bez DPH  205,98
cena bez DPH  275,07
cena bez DPH  147,39