Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Hexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalógové číslo: 132063,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 86.18 g/mol

 282,94 bez DPH  342,36 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  660,03
cena bez DPH  194,14

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  549,27
cena bez DPH  107,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.089,97

cena bez DPH  320,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  820,54

cena bez DPH  160,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  594,60
cena bez DPH  174,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  573,48
cena bez DPH  168,67

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  462,31
cena bez DPH  90,67

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  962,04

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  677,83
cena bez DPH  132,88
cena bez DPH  53,09
cena bez DPH  29,20
cena bez DPH  44,36
cena bez DPH  27,48
cena bez DPH  24,63

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  488,76

cena bez DPH  131,97

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  355,49

cena bez DPH  62,87

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  370,55

cena bez DPH  98,44

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  293,42

cena bez DPH  52,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  699,16

cena bez DPH  185,80

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  519,09

cena bez DPH  92,04

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  331,84

cena bez DPH  58,79
cena bez DPH  115,44
cena bez DPH  63,16
cena bez DPH  132,26
cena bez DPH  91,09
cena bez DPH  127,99
cena bez DPH  213,35
cena bez DPH  284,91
cena bez DPH  152,66
cena bez DPH  70,40
cena bez DPH  184,43
cena bez DPH  119,31
cena bez DPH  52,88
cena bez DPH  231,61
cena bez DPH  102,91