Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Hexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalógové číslo: 132063,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 86.18 g/mol

 270,73 bez DPH  327,58 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  631,53
cena bez DPH  185,76

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  525,56
cena bez DPH  103,04

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.042,90

cena bez DPH  306,71

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  785,11

cena bez DPH  153,91

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  568,92
cena bez DPH  167,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  548,72
cena bez DPH  161,38

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  442,34
cena bez DPH  86,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  920,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  648,57
cena bez DPH  127,15
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  50,80
cena bez DPH  27,94
cena bez DPH  42,45
cena bez DPH  26,29
cena bez DPH  23,56

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  467,66

cena bez DPH  126,27

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  340,14

cena bez DPH  60,16

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  354,55

cena bez DPH  94,19

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  280,75

cena bez DPH  49,75

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  668,97

cena bez DPH  177,78

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  496,68

cena bez DPH  88,07

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  317,52

cena bez DPH  56,26
cena bez DPH  110,45
cena bez DPH  60,43
cena bez DPH  126,55
cena bez DPH  87,16
cena bez DPH  122,47
cena bez DPH  204,14
cena bez DPH  272,61
cena bez DPH  146,07