Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Hexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalógové číslo: 132063,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Molární hmotnost: 86.18 g/mol
Původní cena:
 915,73 bez DPH
Zľava:
 137,41 (15.01 %)

 778,32 bez DPH  941,77 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  628,72
cena bez DPH  184,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  523,21
cena bez DPH  102,59

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.038,26

cena bez DPH  305,34

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  781,60

cena bez DPH  153,22

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  566,38
cena bez DPH  166,56

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  546,27
cena bez DPH  160,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  440,37
cena bez DPH  86,36
cena bez DPH  228,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  566,85
cena bez DPH  111,13
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  50,57
cena bez DPH  27,82
cena bez DPH  42,26
cena bez DPH  26,17
cena bez DPH  23,46

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  418,12

cena bez DPH  113,84

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  307,65

cena bez DPH  55,87

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  322,54

cena bez DPH  87,57

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  255,78

cena bez DPH  46,18

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  642,12

cena bez DPH  174,37

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  450,63

cena bez DPH  81,84

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  284,74

cena bez DPH  52,28
cena bez DPH  109,96
cena bez DPH  60,16
cena bez DPH  125,98
cena bez DPH  86,77
cena bez DPH  121,93
cena bez DPH  203,22
cena bez DPH  271,40
cena bez DPH  145,41