Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Hexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet kusov v balení: 6
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalógové číslo: 132063,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 86.18 g/mol
Původní cena:
 788,92 bez DPH
Zľava:
 118,23 (14.99 %)

 670,69 bez DPH  811,54 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  653,08
cena bez DPH  192,09

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  543,49
cena bez DPH  106,56

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.078,49

cena bez DPH  317,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  811,89

cena bez DPH  159,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  588,33
cena bez DPH  173,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  567,44
cena bez DPH  166,89

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  457,44
cena bez DPH  89,71

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  951,91
cena bez DPH  279,96
cena bez DPH  131,49
cena bez DPH  52,53
cena bez DPH  28,89
cena bez DPH  43,90
cena bez DPH  27,19
cena bez DPH  24,37

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  483,61

cena bez DPH  130,58

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  351,74

cena bez DPH  62,21

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  366,64

cena bez DPH  97,40

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  290,34

cena bez DPH  51,45

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  691,79

cena bez DPH  183,84

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  513,62

cena bez DPH  91,07

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  328,35

cena bez DPH  58,17
cena bez DPH  114,22
cena bez DPH  62,49
cena bez DPH  130,86
cena bez DPH  90,13
cena bez DPH  126,64
cena bez DPH  211,10
cena bez DPH  281,91
cena bez DPH  151,05
cena bez DPH  69,66
cena bez DPH  182,49
cena bez DPH  118,05
cena bez DPH  52,32
cena bez DPH  229,17
cena bez DPH  101,83