Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

n-Hexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalógové číslo: 132063,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Molární hmotnost: 86.18 g/mol
Původní cena:
 664,09 bez DPH
Zľava:
 99,53 (14.99 %)

 564,56 bez DPH  683,12 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  626,17
cena bez DPH  184,18

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  521,10
cena bez DPH  102,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.034,06

cena bez DPH  304,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  778,45

cena bez DPH  152,60

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  564,09
cena bez DPH  165,89

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  544,07
cena bez DPH  160,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  438,59
cena bez DPH  86,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  775,17
cena bez DPH  228,01
cena bez DPH  110,69
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  50,37
cena bez DPH  27,70
cena bez DPH  42,09
cena bez DPH  26,07
cena bez DPH  23,36

Výhodné balenie - zľava 7 %

cena bez DPH  463,69

cena bez DPH  125,20

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  337,26

cena bez DPH  59,64

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  351,54

cena bez DPH  93,39

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  278,37

cena bez DPH  49,33

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  663,29

cena bez DPH  176,27

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  492,46

cena bez DPH  87,31

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  314,83

cena bez DPH  55,78
cena bez DPH  109,51
cena bez DPH  59,92
cena bez DPH  125,47
cena bez DPH  86,41
cena bez DPH  121,43
cena bez DPH  202,40
cena bez DPH  270,30
cena bez DPH  144,83