Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cyclohexane, 99.5% for synthesis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 161250,1714
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 84.16 g/mol

 263,10 bez DPH  318,35 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  718,72
cena bez DPH  211,39

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  538,44
cena bez DPH  105,58

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  665,46
cena bez DPH  195,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  588,80
cena bez DPH  173,16

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  441,20
cena bez DPH  86,51
cena bez DPH  1.130,66
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  38,80
cena bez DPH  25,25

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  524,92

cena bez DPH  139,54

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  304,76

cena bez DPH  80,89

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  248,94

cena bez DPH  44,15

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  475,42

cena bez DPH  126,39

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  357,07

cena bez DPH  63,25
cena bez DPH  50,54
cena bez DPH  106,92
cena bez DPH  95,76
cena bez DPH  91,25
cena bez DPH  39,91
cena bez DPH  191,92
cena bez DPH  86,48
cena bez DPH  75,31
cena bez DPH  166,43
cena bez DPH  76,29
cena bez DPH  65,23
cena bez DPH  104,30
cena bez DPH  60,36
cena bez DPH  38,53
cena bez DPH  18,79
cena bez DPH  134,52
cena bez DPH  69,97
cena bez DPH  44,72
cena bez DPH  21,79
cena bez DPH  21,62
cena bez DPH  31,40
cena bez DPH  81,47
cena bez DPH  38,53
cena bez DPH  81,98
cena bez DPH  38,97