Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 84.16 g/mol

 89,12 bez DPH  107,84 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  740,40
cena bez DPH  217,77

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  554,69
cena bez DPH  108,76

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  685,55
cena bez DPH  201,66
cena bez DPH  271,03

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  606,57
cena bez DPH  178,38

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  454,51
cena bez DPH  1.164,79
cena bez DPH  39,98
cena bez DPH  26,02

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  540,76

cena bez DPH  143,74

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  313,95

cena bez DPH  83,34

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  256,45

cena bez DPH  45,48

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  489,77

cena bez DPH  130,20

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  367,85

cena bez DPH  65,15
cena bez DPH  52,06
cena bez DPH  110,15
cena bez DPH  98,64
cena bez DPH  94,01
cena bez DPH  41,12
cena bez DPH  197,71
cena bez DPH  89,09
cena bez DPH  77,59
cena bez DPH  171,45
cena bez DPH  78,60
cena bez DPH  67,20
cena bez DPH  107,45
cena bez DPH  62,17
cena bez DPH  39,69
cena bez DPH  19,36
cena bez DPH  138,59
cena bez DPH  72,08
cena bez DPH  46,07
cena bez DPH  22,45
cena bez DPH  22,27
cena bez DPH  32,36
cena bez DPH  83,93
cena bez DPH  39,69
cena bez DPH  84,45
cena bez DPH  40,15
cena bez DPH  83,93
cena bez DPH  39,69