Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-806-2
Molární hmotnost: 84,16 g/mol

 74,00 bez DPH  89,54 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  618,50
cena bez DPH  181,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  464,17
cena bez DPH  91,02
cena bez DPH  256,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  557,31
cena bez DPH  163,92
cena bez DPH  152,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  502,91
cena bez DPH  147,91

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  377,48
cena bez DPH  940,04
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  88,51
cena bez DPH  38,71
cena bez DPH  186,17
cena bez DPH  83,88
cena bez DPH  73,06
cena bez DPH  161,44
cena bez DPH  74,00
cena bez DPH  63,14
cena bez DPH  65,36
cena bez DPH  40,12
cena bez DPH  25,50
cena bez DPH  15,36
cena bez DPH  90,50
cena bez DPH  46,50
cena bez DPH  29,81
cena bez DPH  17,78
cena bez DPH  21,50
cena bez DPH  26,22
cena bez DPH  57,21
cena bez DPH  29,71
cena bez DPH  57,21
cena bez DPH  29,71
cena bez DPH  51,73
cena bez DPH  29,71

cena bez DPH  24,60
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00