Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-806-2
Molární hmotnost: 84,16 g/mol

 83,12 bez DPH  100,57 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  699,93
cena bez DPH  205,85

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  518,16
cena bez DPH  101,60
cena bez DPH  265,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  630,63
cena bez DPH  185,45
cena bez DPH  183,56

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  572,94
cena bez DPH  168,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  423,93
cena bez DPH  1.101,91
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  50,76
cena bez DPH  107,40
cena bez DPH  96,19
cena bez DPH  91,66
cena bez DPH  40,09
cena bez DPH  192,79
cena bez DPH  86,87
cena bez DPH  75,65
cena bez DPH  167,18
cena bez DPH  76,64
cena bez DPH  65,52
cena bez DPH  75,65
cena bez DPH  46,27
cena bez DPH  30,70
cena bez DPH  15,47
cena bez DPH  99,56
cena bez DPH  53,67
cena bez DPH  35,60
cena bez DPH  17,97
cena bez DPH  21,69
cena bez DPH  31,48
cena bez DPH  67,14
cena bez DPH  32,49
cena bez DPH  67,69
cena bez DPH  33,10
cena bez DPH  67,14
cena bez DPH  32,49

cena bez DPH  25,46
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00