Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-806-2
Molární hmotnost: 84,16 g/mol

 71,57 bez DPH  86,60 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  598,20
cena bez DPH  175,95

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  448,93
cena bez DPH  88,04
cena bez DPH  247,87

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  539,02
cena bez DPH  158,54
cena bez DPH  147,91

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  486,40
cena bez DPH  143,05

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  365,09
cena bez DPH  909,18
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  85,61
cena bez DPH  37,45
cena bez DPH  180,05
cena bez DPH  81,13
cena bez DPH  70,66
cena bez DPH  156,14
cena bez DPH  71,57
cena bez DPH  61,07
cena bez DPH  63,21
cena bez DPH  38,80
cena bez DPH  24,67
cena bez DPH  14,86
cena bez DPH  87,54
cena bez DPH  44,98
cena bez DPH  28,83
cena bez DPH  17,19
cena bez DPH  20,79
cena bez DPH  25,36
cena bez DPH  55,33
cena bez DPH  28,74
cena bez DPH  55,33
cena bez DPH  28,74
cena bez DPH  50,02
cena bez DPH  28,74

cena bez DPH  23,79
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00