Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-806-2
Molární hmotnost: 84,16 g/mol

 144,26 bez DPH  174,56 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  603,26
cena bez DPH  177,44

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  452,74
cena bez DPH  88,79
cena bez DPH  249,97

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  543,59
cena bez DPH  159,88
cena bez DPH  149,16

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  490,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  368,18
cena bez DPH  72,18
cena bez DPH  916,88
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  86,33
cena bez DPH  37,76
cena bez DPH  181,58
cena bez DPH  81,82
cena bez DPH  71,26
cena bez DPH  157,46
cena bez DPH  72,18
cena bez DPH  61,59
cena bez DPH  63,75
cena bez DPH  39,12
cena bez DPH  24,88
cena bez DPH  14,98
cena bez DPH  88,27
cena bez DPH  45,36
cena bez DPH  29,07
cena bez DPH  17,34
cena bez DPH  20,97
cena bez DPH  25,58
cena bez DPH  55,79
cena bez DPH  28,98
cena bez DPH  55,79
cena bez DPH  28,98
cena bez DPH  50,45
cena bez DPH  28,98

cena bez DPH  23,98
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00