Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-806-2
Molární hmotnost: 84,16 g/mol

 140,26 bez DPH  169,72 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  586,81
cena bez DPH  172,58

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  440,02
cena bez DPH  86,27
cena bez DPH  236,13

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  528,75
cena bez DPH  155,54
cena bez DPH  83,91
cena bez DPH  142,98
cena bez DPH  47,71

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  476,87

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  358,03
cena bez DPH  70,18
cena bez DPH  891,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  839,89
cena bez DPH  247,02
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  64,34
cena bez DPH  39,88
cena bez DPH  25,31
cena bez DPH  14,07
cena bez DPH  83,25
cena bez DPH  46,26
cena bez DPH  29,60
cena bez DPH  16,35
cena bez DPH  19,79
cena bez DPH  26,79
cena bez DPH  53,58
cena bez DPH  27,33
cena bez DPH  53,58
cena bez DPH  27,33
cena bez DPH  48,28
cena bez DPH  27,33

cena bez DPH  22,63
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00