Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 2.5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2.5 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250.1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Súhrnný vzorec: C6H12
Molárna hmotnosť: 84.16
Skladování: +20°C
EC-no: 203-806-2
Skupina obalov: II
UN-no: 1145
ADR: true
ADR trieda: 3.0
P-kódy: P210,P261,P301+P310,P303+P361+P353

 181,43 bez DPH  219,53 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  70,74
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  50,03
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  122,69
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  59,10
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  14,48
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  18,55
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  92,07
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  154,88
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  59,10
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  122,69
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  123,58
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  59,98
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  21,65
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  106,81
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  71,30
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  36,07
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  27,07
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  201,30
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  23,32
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  31,08
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  61,45
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  148,75
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  79,35
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  64,41
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  312,15
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  168,39
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  140,99
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  122,21
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  271,09
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  150,55
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  123,45
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  105,60
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane, 99% (1 x 100 ml)

cena bez DPH  29,58
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane pure (4 x 5 L)

Výhodné balenie - zľava 23 %

cena bez DPH  488,95
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane pure (1 x 5 L)

cena bez DPH  159,02
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane pure (4 x 2.5 L)

Výhodné balenie - zľava 23 %

cena bez DPH  283,36
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane pure (1 x 2.5 L)

cena bez DPH  92,17
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane pure (6 x 1 L)

Výhodné balenie - zľava 23 %

cena bez DPH  232,87
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane pure (1 x 1 L)

cena bez DPH  50,45
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane p.A. (4 x 2.5 L)

Výhodné balenie - zľava 23 %

cena bez DPH  442,64
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane p.A. (1 x 2.5 L)

cena bez DPH  143,99
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane p.A. (6 x 1 L)

Výhodné balenie - zľava 23 %

cena bez DPH  333,06
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane p.A. (1 x 1 L)

cena bez DPH  72,11
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  275,62
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  1.184,45
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (4 x 2.5 L)

Výhodné balenie - zľava 30 %

cena bez DPH  509,83
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (6 x 1 L)

Výhodné balenie - zľava 30 %

cena bez DPH  382,17
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  90,64
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Cyclohexane for pesticide analysis (4 x 2.5 L)

Výhodné balenie - zľava 30 %

cena bez DPH  587,84
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  209,19
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo