Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 25 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,0316
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 84.16 g/mol

 1.170,67 bez DPH  1.416,51 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  744,15
cena bez DPH  218,87

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  557,49
cena bez DPH  109,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  689,01
cena bez DPH  202,68
cena bez DPH  272,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  609,64
cena bez DPH  179,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  456,81
cena bez DPH  89,57
cena bez DPH  40,17
cena bez DPH  26,14

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  543,49

cena bez DPH  144,47

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  315,54

cena bez DPH  83,76

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  257,75

cena bez DPH  45,71

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  492,25

cena bez DPH  130,86

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  369,71

cena bez DPH  65,48
cena bez DPH  52,32
cena bez DPH  110,70
cena bez DPH  99,15
cena bez DPH  94,48
cena bez DPH  41,32
cena bez DPH  198,71
cena bez DPH  89,54
cena bez DPH  77,98
cena bez DPH  172,32
cena bez DPH  78,99
cena bez DPH  67,54
cena bez DPH  107,99
cena bez DPH  62,49
cena bez DPH  39,89
cena bez DPH  19,46
cena bez DPH  139,28
cena bez DPH  72,45
cena bez DPH  46,30
cena bez DPH  22,56
cena bez DPH  22,39
cena bez DPH  32,51
cena bez DPH  84,35
cena bez DPH  39,89
cena bez DPH  84,88
cena bez DPH  40,35
cena bez DPH  84,35
cena bez DPH  39,89