Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 25 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,0316
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-806-2
Molární hmotnost: 84,16 g/mol

 1.107,34 bez DPH  1.339,88 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  703,38
cena bez DPH  206,87

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  520,71
cena bez DPH  102,09
cena bez DPH  266,70

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  633,74
cena bez DPH  186,36
cena bez DPH  184,46

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  575,76
cena bez DPH  169,33

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  426,02
cena bez DPH  83,53
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  51,01
cena bez DPH  107,93
cena bez DPH  96,66
cena bez DPH  92,12
cena bez DPH  40,29
cena bez DPH  193,73
cena bez DPH  87,30
cena bez DPH  76,02
cena bez DPH  168,01
cena bez DPH  77,01
cena bez DPH  65,84
cena bez DPH  76,02
cena bez DPH  46,50
cena bez DPH  30,85
cena bez DPH  15,55
cena bez DPH  100,06
cena bez DPH  53,93
cena bez DPH  35,78
cena bez DPH  18,06
cena bez DPH  21,79
cena bez DPH  31,64
cena bez DPH  67,47
cena bez DPH  32,65
cena bez DPH  68,02
cena bez DPH  33,26
cena bez DPH  67,47
cena bez DPH  32,65

cena bez DPH  25,60
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00