Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 25 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,0316
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 84.16 g/mol

 1.141,81 bez DPH  1.381,59 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  725,81
cena bez DPH  213,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  543,74
cena bez DPH  106,62

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  672,02
cena bez DPH  197,68
cena bez DPH  265,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  594,60
cena bez DPH  174,87

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  445,55
cena bez DPH  87,36
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  39,18
cena bez DPH  25,50

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  530,09

cena bez DPH  140,91

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  307,76

cena bez DPH  81,69

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  251,40

cena bez DPH  44,58

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  480,12

cena bez DPH  127,64

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  360,60

cena bez DPH  63,87
cena bez DPH  51,03
cena bez DPH  107,98
cena bez DPH  96,70
cena bez DPH  92,15
cena bez DPH  40,31
cena bez DPH  193,81
cena bez DPH  87,33
cena bez DPH  76,06
cena bez DPH  168,07
cena bez DPH  77,04
cena bez DPH  65,87
cena bez DPH  105,32
cena bez DPH  60,95
cena bez DPH  38,91
cena bez DPH  18,98
cena bez DPH  135,85
cena bez DPH  70,66
cena bez DPH  45,16
cena bez DPH  22,00
cena bez DPH  21,83
cena bez DPH  31,71
cena bez DPH  82,27
cena bez DPH  38,91
cena bez DPH  82,78
cena bez DPH  39,36