Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Molární hmotnost: 84.16 g/mol
Původní cena:
 687,87 bez DPH
Zľava:
 103,11 (14.99 %)

 584,76 bez DPH  707,56 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  713,79
cena bez DPH  209,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  534,74
cena bez DPH  104,85

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  642,99
cena bez DPH  189,13
cena bez DPH  198,92
cena bez DPH  171,97

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  438,17
cena bez DPH  85,92
cena bez DPH  1.122,90
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  38,54
cena bez DPH  25,07

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  521,31

cena bez DPH  138,58

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  302,66

cena bez DPH  80,34

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  247,23

cena bez DPH  43,84

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  472,16

cena bez DPH  125,52

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  354,62

cena bez DPH  62,81
cena bez DPH  50,19
cena bez DPH  106,18
cena bez DPH  95,10
cena bez DPH  90,63
cena bez DPH  39,64
cena bez DPH  190,60
cena bez DPH  85,88
cena bez DPH  74,80
cena bez DPH  165,29
cena bez DPH  75,77
cena bez DPH  64,78
cena bez DPH  103,58
cena bez DPH  59,94
cena bez DPH  38,26
cena bez DPH  18,67
cena bez DPH  133,60
cena bez DPH  69,49
cena bez DPH  44,41
cena bez DPH  21,64
cena bez DPH  21,47
cena bez DPH  31,19
cena bez DPH  80,91
cena bez DPH  38,26
cena bez DPH  81,41
cena bez DPH  38,70