Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-806-2
Molární hmotnost: 84,16 g/mol
Původní cena:
 442,61 bez DPH
Zľava:
 66,32 (14.98 %)

 376,29 bez DPH  455,31 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  165,12
cena bez DPH  937,08

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  501,33
cena bez DPH  147,44

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  376,29
cena bez DPH  73,77
cena bez DPH  255,48

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  555,56
cena bez DPH  163,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  616,55
cena bez DPH  181,35

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  462,70
cena bez DPH  90,74

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  616,55
cena bez DPH  181,35

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  462,70
cena bez DPH  90,74
cena bez DPH  255,48

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  555,56
cena bez DPH  163,40
cena bez DPH  165,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  501,33
cena bez DPH  147,44
cena bez DPH  73,77
cena bez DPH  937,08
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  88,24
cena bez DPH  38,60
cena bez DPH  185,58
cena bez DPH  83,62
cena bez DPH  72,83
cena bez DPH  160,93
cena bez DPH  73,77
cena bez DPH  62,94
cena bez DPH  65,16
cena bez DPH  39,99
cena bez DPH  25,42
cena bez DPH  15,31
cena bez DPH  90,22
cena bez DPH  46,36
cena bez DPH  29,72
cena bez DPH  17,72
cena bez DPH  21,42
cena bez DPH  26,14
cena bez DPH  57,02