Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
Molární hmotnost: 84.16 g/mol
Původní cena:
 516,55 bez DPH
Zľava:
 77,49 (15 %)

 439,06 bez DPH  531,26 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  715,23
cena bez DPH  210,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  535,82
cena bez DPH  105,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  644,30
cena bez DPH  189,51
cena bez DPH  199,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  585,94
cena bez DPH  172,31
cena bez DPH  86,09
cena bez DPH  1.125,17
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  38,61
cena bez DPH  25,12

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  475,39

cena bez DPH  129,79

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  276,11

cena bez DPH  75,12

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  225,25

cena bez DPH  40,99

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  430,69

cena bez DPH  117,48

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  323,82

cena bez DPH  58,79
cena bez DPH  50,29
cena bez DPH  106,40
cena bez DPH  95,29
cena bez DPH  90,81
cena bez DPH  39,72
cena bez DPH  190,98
cena bez DPH  86,06
cena bez DPH  74,95
cena bez DPH  165,62
cena bez DPH  75,92
cena bez DPH  64,91
cena bez DPH  103,79
cena bez DPH  60,06
cena bez DPH  38,35
cena bez DPH  18,70
cena bez DPH  133,87
cena bez DPH  69,63
cena bez DPH  44,50
cena bez DPH  21,68
cena bez DPH  21,51
cena bez DPH  31,25
cena bez DPH  81,07
cena bez DPH  38,35
cena bez DPH  81,57
cena bez DPH  38,78