Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet kusov v balení: 6
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 84.16 g/mol
Původní cena:
 543,16 bez DPH
Zľava:
 81,49 (15 %)

 461,67 bez DPH  558,62 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  752,07
cena bez DPH  221,20

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  563,42
cena bez DPH  110,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  696,34
cena bez DPH  204,83
cena bez DPH  275,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  616,12
cena bez DPH  181,19
cena bez DPH  90,53
cena bez DPH  1.183,13
cena bez DPH  40,60
cena bez DPH  26,42

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  549,27

cena bez DPH  146,01

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  318,90

cena bez DPH  84,65

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  260,50

cena bez DPH  46,20

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  497,49

cena bez DPH  132,26

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  373,64

cena bez DPH  66,18
cena bez DPH  52,88
cena bez DPH  111,88
cena bez DPH  100,20
cena bez DPH  95,49
cena bez DPH  41,76
cena bez DPH  200,83
cena bez DPH  90,49
cena bez DPH  78,81
cena bez DPH  174,16
cena bez DPH  79,83
cena bez DPH  68,26
cena bez DPH  109,14
cena bez DPH  63,16
cena bez DPH  40,32
cena bez DPH  19,67
cena bez DPH  140,77
cena bez DPH  73,21
cena bez DPH  46,79
cena bez DPH  22,80
cena bez DPH  22,62
cena bez DPH  32,86
cena bez DPH  85,25
cena bez DPH  40,32
cena bez DPH  85,78
cena bez DPH  40,78
cena bez DPH  85,25
cena bez DPH  40,32