Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Cyclohexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 110-82-7
Katalógové číslo: 131250,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-806-2
Molární hmotnost: 84,16 g/mol
Původní cena:
 439,67 bez DPH
Zľava:
 65,88 (14.98 %)

 373,79 bez DPH  452,29 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  612,45
cena bez DPH  180,15

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  459,63
cena bez DPH  90,14
cena bez DPH  253,78

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  551,87
cena bez DPH  162,31
cena bez DPH  151,44

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  498,00
cena bez DPH  146,46
cena bez DPH  73,28
cena bez DPH  930,86
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  87,65
cena bez DPH  38,34
cena bez DPH  184,35
cena bez DPH  83,07
cena bez DPH  72,34
cena bez DPH  159,86
cena bez DPH  73,28
cena bez DPH  62,52
cena bez DPH  64,72
cena bez DPH  39,73
cena bez DPH  25,26
cena bez DPH  15,21
cena bez DPH  89,62
cena bez DPH  46,05
cena bez DPH  29,52
cena bez DPH  17,60
cena bez DPH  21,28
cena bez DPH  25,97
cena bez DPH  56,64
cena bez DPH  29,42
cena bez DPH  56,64
cena bez DPH  29,42
cena bez DPH  51,22
cena bez DPH  29,42

cena bez DPH  24,35
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00