Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Glutaraldehyde - Solution 25 % for electron microscopy (1 x 100 mL)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 100 mL
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 111-30-8
Katalógové číslo: A0589,0100
H-vety: H301 Toxický při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS08
  • GHS09
Súhrnný vzorec: C5H8O2
Molárna hmotnosť: 100.12
Skladování: +20°C
EC-no: 203-856-5
Skupina obalov: III
UN-no: 2922
ADR: true
ADR trieda: 8.0
ADR podtrieda 1: 6.1
P-kódy: P260,P273,P280,P301+P330+P331,P303+P361+P353,P304+P340,P305+P351+P338,P310

 106,19 bez DPH  128,49 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  1.207,78
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  57,43
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  23,04
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  46,17
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  18,85
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  333,00
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  552,12
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  238,13
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo