Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cetrimide (BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 5 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 kg
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 1119-97-7
Katalógové číslo: 142542.0914,5kg
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Súhrnný vzorec: C17H38BrN
Molárna hmotnosť: 336.40
Skladování: +20°C
EC-no: 214-291-9
Skupina obalov: III
UN-no: UN3077
ADR: true
ADR trieda: 9.0
P-kódy: P260, P273, P280, P314, P301 + P312, P304 + P340, P305 + P351 + P338

 657,11 bez DPH  795,10 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  216,73
cena bez DPH  136,84
cena bez DPH  91,27
cena bez DPH  54,79
cena bez DPH  22,79

cena bez DPH  159,63

cena bez DPH  94,74

cena bez DPH  62,73

cena bez DPH  34,31

cena bez DPH  21,36