Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Triethylamine (Reag. USP) for analysis (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 121-44-8
Katalógové číslo: 123542,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 3(8)/II
EC-no: 204-469-4
Molární hmotnost: 101,19 g/mol

 164,38 bez DPH  198,90 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  348,48
cena bez DPH  68,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  838,32
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  298,29
cena bez DPH  95,31
cena bez DPH  291,91
cena bez DPH  89,21
cena bez DPH  73,50
cena bez DPH  32,13
cena bez DPH  26,86
cena bez DPH  88,93
cena bez DPH  45,26

cena bez DPH  44,04

cena bez DPH  22,02

cena bez DPH  15,02
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00