Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Triethylamine (Reag. USP) for analysis (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 121-44-8
Katalógové číslo: 123542,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 3(8)/II
EC-no: 204-469-4
Molární hmotnost: 101,19 g/mol
Původní cena:
 1.023,80 bez DPH
Zľava:
 153,57 (15 %)

 870,23 bez DPH  1.052,98 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  357,94
cena bez DPH  70,16

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  870,23
cena bez DPH  170,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  357,94
cena bez DPH  70,16
cena bez DPH  170,64
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  305,73
cena bez DPH  97,68
cena bez DPH  299,19
cena bez DPH  91,43
cena bez DPH  75,34
cena bez DPH  32,93
cena bez DPH  27,53
cena bez DPH  91,14
cena bez DPH  46,40

cena bez DPH  45,14

cena bez DPH  22,57

cena bez DPH  15,39
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00