Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Triethylamine (Reag. USP) for analysis (6 x 1000 ml)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1000 ml
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 121-44-8
Katalógové číslo: 123542,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
ADR: 3(8)/II
EC-no: 204-469-4
Molární hmotnost: 101,19 g/mol
Původní cena:
 971,48 bez DPH
Zľava:
 145,60 (14.99 %)

 825,88 bez DPH  999,31 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  337,96
cena bez DPH  66,30
cena bez DPH  161,91
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  391,01
cena bez DPH  70,18
cena bez DPH  30,70
cena bez DPH  27,58
cena bez DPH  85,99
cena bez DPH  43,23

cena bez DPH  42,19

cena bez DPH  21,11

cena bez DPH  13,16
cena bez DPH  0,00