Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Diphenylamine (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 100 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 100 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 122-39-4
Katalógové číslo: 131828,1608
H-vety: H301 Toxický při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H331 Toxický při vdechování. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS06
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 6.1/II
EC-no: 204-539-4
Molární hmotnost: 169,22 g/mol

 128,09 bez DPH  154,99 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  99,27

cena bez DPH  59,53

cena bez DPH  39,74

cena bez DPH  24,74

cena bez DPH  15,14