Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

1,4-Dioxan stabilized with ~ 25 ppm of BHT (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 123-91-1
Katalógové číslo: 131296,1611
H-vety: EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 3/II
EC-no: 204-661-8
Molární hmotnost: 88,11 g/mol

 112,77 bez DPH  136,45 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  574,98
cena bez DPH  157,31
cena bez DPH  63,75
cena bez DPH  206,11
cena bez DPH  81,67
cena bez DPH  66,18
cena bez DPH  183,49
cena bez DPH  72,96
cena bez DPH  57,00
cena bez DPH  114,92
cena bez DPH  62,24
cena bez DPH  31,32
cena bez DPH  323,23
cena bez DPH  148,98
cena bez DPH  321,88
cena bez DPH  107,28
cena bez DPH  50,35
cena bez DPH  33,15
cena bez DPH  283,49

cena bez DPH  69,78

cena bez DPH  36,93

cena bez DPH  22,99

cena bez DPH  16,09
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00