Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

1,4-Dioxan stabilized with ~ 25 ppm of BHT (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 123-91-1
Katalógové číslo: 131296,1611
H-vety: EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 3/II
EC-no: 204-661-8
Molární hmotnost: 88,11 g/mol

 115,19 bez DPH  139,38 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  587,62
cena bez DPH  587,62
cena bez DPH  160,55
cena bez DPH  65,07
cena bez DPH  210,36
cena bez DPH  83,36
cena bez DPH  67,55
cena bez DPH  187,28
cena bez DPH  74,47
cena bez DPH  58,17
cena bez DPH  117,29
cena bez DPH  63,52
cena bez DPH  31,97
cena bez DPH  329,90
cena bez DPH  152,06
cena bez DPH  328,52
cena bez DPH  109,50
cena bez DPH  51,38
cena bez DPH  33,83
cena bez DPH  289,34

cena bez DPH  71,21

cena bez DPH  37,70

cena bez DPH  23,47

cena bez DPH  16,42
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00