Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

1,4-Dioxan stabilized with ~ 25 ppm of BHT (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 25 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 123-91-1
Katalógové číslo: 131296,0616
H-vety: EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 3/II
EC-no: 204-661-8
Molární hmotnost: 88,11 g/mol

 1.808,85 bez DPH  2.188,71 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  594,50
cena bez DPH  162,64
cena bez DPH  65,92
cena bez DPH  213,10
cena bez DPH  84,44
cena bez DPH  68,42
cena bez DPH  189,72
cena bez DPH  75,44
cena bez DPH  58,93
cena bez DPH  118,81
cena bez DPH  64,35
cena bez DPH  32,39
cena bez DPH  334,20
cena bez DPH  154,04
cena bez DPH  332,79
cena bez DPH  110,92
cena bez DPH  52,05
cena bez DPH  34,28
cena bez DPH  293,11

cena bez DPH  72,14

cena bez DPH  38,19

cena bez DPH  23,78

cena bez DPH  16,64
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00