Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

1,4-Dioxan stabilized with ~ 25 ppm of BHT (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 25 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 123-91-1
Katalógové číslo: 131296,0616
H-vety: EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 3/II
EC-no: 204-661-8
Molární hmotnost: 88,11 g/mol

 2.842,06 bez DPH  3.438,89 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  868,74
cena bez DPH  58,31
cena bez DPH  20,40
cena bez DPH  87,74
cena bez DPH  117,98
cena bez DPH  107,52
cena bez DPH  169,26
cena bez DPH  68,60
cena bez DPH  221,77
cena bez DPH  87,87
cena bez DPH  71,21
cena bez DPH  197,43
cena bez DPH  78,50
cena bez DPH  61,33
cena bez DPH  119,94
cena bez DPH  69,55
cena bez DPH  33,19
cena bez DPH  115,43
cena bez DPH  54,17
cena bez DPH  35,67
cena bez DPH  312,97

cena bez DPH  75,07

cena bez DPH  39,74

cena bez DPH  24,74

cena bez DPH  17,45
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00