Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

1,4-Dioxan stabilized with ~ 25 ppm of BHT (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 123-91-1
Katalógové číslo: 131296,1611
H-vety: EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 3/II
EC-no: 204-661-8
Molární hmotnost: 88,11 g/mol
Původní cena:
 697,65 bez DPH
Zľava:
 104,79 (15.02 %)

 592,86 bez DPH  717,36 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  593,64
cena bez DPH  162,20
cena bez DPH  65,74
cena bez DPH  212,51
cena bez DPH  84,21
cena bez DPH  68,24
cena bez DPH  189,20
cena bez DPH  75,23
cena bez DPH  58,77
cena bez DPH  118,49
cena bez DPH  64,17
cena bez DPH  32,30
cena bez DPH  333,28
cena bez DPH  153,61
cena bez DPH  331,88
cena bez DPH  110,61
cena bez DPH  51,91
cena bez DPH  34,18
cena bez DPH  292,30

cena bez DPH  71,94

cena bez DPH  38,08

cena bez DPH  23,71

cena bez DPH  16,59
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00