Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Heptane, alkanes mixture for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 121345,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol

 108,32 bez DPH  131,07 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  760,66
cena bez DPH  151,31
cena bez DPH  117,37
cena bez DPH  60,26
cena bez DPH  760,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  723,22
cena bez DPH  212,72

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  390,62
cena bez DPH  76,57

cena bez DPH  1.112,57

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.379,68
cena bez DPH  405,81

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  717,08
cena bez DPH  210,99

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  505,86
cena bez DPH  99,24
cena bez DPH  235,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  819,00
cena bez DPH  240,78

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  794,83
cena bez DPH  233,79
cena bez DPH  228,89

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  723,22
cena bez DPH  212,72

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  390,62
cena bez DPH  76,57
cena bez DPH  136,51

cena bez DPH  1.112,57

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  695,26
cena bez DPH  204,49

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  492,34
cena bez DPH  96,56

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.319,44
cena bez DPH  388,04
cena bez DPH  56,74
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  123,31
cena bez DPH  223,76
cena bez DPH  306,21
cena bez DPH  160,00
cena bez DPH  70,65
cena bez DPH  210,40
cena bez DPH  82,98