Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Heptane, alkanes mixture for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 121345,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol

 125,87 bez DPH  152,30 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  784,54

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  861,02
cena bez DPH  253,26
cena bez DPH  252,88

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  835,27
cena bez DPH  245,68

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  431,18
cena bez DPH  84,53
cena bez DPH  156,06

cena bez DPH  1.263,49

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  754,55
cena bez DPH  221,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  532,45
cena bez DPH  104,37

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.451,42
cena bez DPH  426,90
cena bez DPH  62,16
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  38,95
cena bez DPH  143,05
cena bez DPH  92,95
cena bez DPH  123,24
cena bez DPH  65,09
cena bez DPH  110,54
cena bez DPH  100,74
cena bez DPH  128,74
cena bez DPH  230,79
cena bez DPH  315,82
cena bez DPH  165,02
cena bez DPH  72,88
cena bez DPH  217,01
cena bez DPH  85,58
cena bez DPH  60,88
cena bez DPH  127,21
cena bez DPH  50,10
cena bez DPH  208,01
cena bez DPH  88,44
cena bez DPH  75,47
cena bez DPH  182,07
cena bez DPH  72,60
cena bez DPH  60,88
cena bez DPH  89,72
cena bez DPH  42,02

cena bez DPH  73,58

cena bez DPH  30,45
cena bez DPH  70,85
cena bez DPH  33,96