Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Heptane, alkanes mixture for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 121345,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 205-563-8
Molární hmotnost: 100,21 g/mol

€ 99,26 bez DPH € 120,10 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH € 697,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 739,37
cena bez DPH € 217,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 482,48
cena bez DPH € 94,60

cena bez DPH € 415,08
cena bez DPH € 209,82

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 672,69
cena bez DPH € 197,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 346,20
cena bez DPH € 67,89
cena bez DPH € 123,33

cena bez DPH € 1.019,75

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 646,53
cena bez DPH € 190,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 458,31
cena bez DPH € 89,87

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 1.227,12
cena bez DPH € 360,92
cena bez DPH € 50,32
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00

cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 82,70
cena bez DPH € 42,74

cena bez DPH € 87,02

cena bez DPH € 36,81
cena bez DPH € 91,32
cena bez DPH € 43,69
cena bez DPH € 323,55
cena bez DPH € 115,68
cena bez DPH € 60,33
cena bez DPH € 85,96
cena bez DPH € 37,28
cena bez DPH € 21,22
cena bez DPH € 370,02
cena bez DPH € 69,91
cena bez DPH € 99,53
cena bez DPH € 43,32
cena bez DPH € 24,57
cena bez DPH € 53,64
cena bez DPH € 31,83
cena bez DPH € 73,04
cena bez DPH € 35,76
cena bez DPH € 73,04
cena bez DPH € 36,63
cena bez DPH € 73,81
cena bez DPH € 36,63
cena bez DPH € 24,45