Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Heptane, alkanes mixture for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 142-82-5
Katalógové číslo: 121345,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 100.21 g/mol

 176,29 bez DPH  213,31 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  910,13
cena bez DPH  267,71
cena bez DPH  267,29

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  919,88
cena bez DPH  270,56

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  471,43
cena bez DPH  92,46

cena bez DPH  1.378,68

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  797,35
cena bez DPH  234,53

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  562,71
cena bez DPH  110,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.534,39
cena bez DPH  451,27

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.522,36
cena bez DPH  40,98
cena bez DPH  26,67

cena bez DPH  670,80

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  388,93

cena bez DPH  103,43

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  267,98

cena bez DPH  47,41

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  607,26

cena bez DPH  161,46

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  432,58

cena bez DPH  76,59

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  643,47
cena bez DPH  171,07
cena bez DPH  40,35
cena bez DPH  147,81
cena bez DPH  96,05
cena bez DPH  127,35
cena bez DPH  67,26
cena bez DPH  114,22
cena bez DPH  104,09
cena bez DPH  133,40
cena bez DPH  238,46
cena bez DPH  326,33
cena bez DPH  170,51
cena bez DPH  75,30
cena bez DPH  224,22
cena bez DPH  88,42
cena bez DPH  62,91
cena bez DPH  131,45
cena bez DPH  51,77
cena bez DPH  214,93
cena bez DPH  91,38
cena bez DPH  77,98
cena bez DPH  188,12
cena bez DPH  75,02